Verksamhetsutveckling

Socionomspecialisterna kan hjälpa Er som driver HVB-hem, stödboende eller hemtjänstverksamhet att utvecklas i rätt riktning. Att driva verksamhet under ständig utveckling ger tydliga konkurrensfördelar på marknaden. Det är viktigt att leverera en produkt med hög kvalitet som gör att uppdragsgivaren återvänder med nya uppdrag och förfrågningar. Socionomspecialisterna kan stötta och hjälpa Er i de områden som behöver en extra hand.

Nedan ges några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Genomlysning av verksamheten
  • Granskning av rutiner och förslag på åtgärder
  • Bygga upp ett kvalitetsledningssystem eller granska befintligt system
  • Metodutveckling och utbildning av personal
  • Agera stöd i utförande av egenkontroll
  • Stödja verksamheten i att vara uppdaterad på aktuell lagstiftning
  • Ge konsultation kring hur verksamheten kan utvecklas ur ett ekonomisk perspektiv
  • Ge konsultation till verksamhetens ledningsgrupp eller till chef/ägare
  • Bedömning av avvikelser
  • Utredning av Lex Sarah

Ovan visas några exempel på vad Socionomspecialisterna kan hjälpa Er med. Vi kan dock mycket mer, tveka inte att höra av Er med en förfrågan kring just ditt behov!