Utbildning

Socionomspecialisterna erbjuder föreläsningar kring olika ämnen inom socialarbete. Just nu erbjuder vi föreläsningar och utbildningar i samarbete med SpecWide. Exempelvis kan ni anlita oss i följande:

  • Föreläsningar och föredrag, bl.a. nischade föreläsningar till skolor om familjehemsplacerade och HVB-placerade barns och ungdomars specifika behov (bl.a med fokus på måluppfyllelse/kunskapsmålen samt det psykosociala).
  • Verksamhetsutvecklingspaket till kommunala, statliga och privata aktörer.

Utöver samarbetet med SpecWide erbjuder vi även följande föreläsningar:

Föreläsningar:
Socionomspecialisterna erbjuder föreläsningar kring olika ämnen inom socialarbete. Just nu erbjuder vi en föreläsning i samarbete med SpecWide som syftar till att lyfta de utmaningar kring samarbetet kopplat till relationen mellan skola och socialtjänst. Detta med fokus på barn med behov av extra stöd och hjälp i skolan.

Utöver samarbetet med SpecWide erbjuder vi även följande föreläsningar:

  • Hur är det att vara familjehem? En riktad föreläsning till personer som är intresserade av att bli familjehem. Denna föreläsning är kostnadsfri och ges i informationssyfte.
  • Vilka krav, kan man som familjehem, ställa på socialtjänsten?

Utbildningar:

  • Vad bör man tänka på som familjehem till en skyddsplacering?
  • Hur kan man få skola och socialtjänst att samarbeta på ett mer funktionellt sätt, utifrån ett barnperspektiv?

Handledning:
Socionomspecialisterna kan erbjuda handledning i komplexa familjehemsärenden, där det av olika orsaker är nära ett sammanbrott.