Samarbetspartners

Socionomspecialisterna samarbetar med ett flertal skickliga yrkesmänniskor. Nedan ser ni några exempel på våra samarbetspartners.

SpecWide
Socionomspecialisterna samarbetar med Specwide när det gäller föreläsningar och utbildning kring barn med behov av extra stöd och resurser. SpecWide arbetar med verksamhetsutveckling inom HVB och Familjehem, med syfte att stärka och utveckla verksamheter/aktörer på individ- grupp och organisationsnivå.

SpecWide vill bland annat verka för förbättrade relationer och myndighetskontakter mellan Familjehem/HVB-Socialtjänst-Skola. SpecWide arbetar också utifrån ett salutogent synsätt, där specialpedagogisk spetskompetens ligger som grund. Det innebär, att de utgår från de styrkor och resurser individen, gruppen eller organisationen har och ser helheten.

Juridisk rådgivning
Socionomspecialisterna anlitar juridisk rådgivning i de fall ärenden kräver det. Det kan till exempel handla om juridiska spörsmål i ärenden gällande i våld i nära relation och familjerätt. Socionomspecialisterna använder sig av advokater som har lång och gedigen kunskap.

Villa Ed
Socionomspecialisterna samarbetar med Villa Ed i fråga om samtalsrum. Detta då Villa Ed kan erbjuda en lugn och harmonisk miljö. Här håller Socionomspecialisterna både enskilda- och gruppsamtal som utbildningar.