Om Socionomspecialisterna

Socionomspecialisterna grundades i syfte att skapa trygghet för de människor som är i behov av det och inte kan skapa det på egen hand. Värdegrunden i vårt arbete baseras på en helhetssyn på individens behov och situation. Vårt arbete baseras även på alla människors lika värde och rätten till en god livskvalitet.

Vi som driver Socionomspecialisterna är yrkesverksamma socionomer. Det innebär att vi har god erfarenhet inom verksamhetsområdet socialt arbete. Inom Socionomspecialisterna värderar vi relevanta och aktuella utbildningar, mångårig erfarenhet på området samt inte minst ett genuint engagemang och personlig lämplighet.

Vårt företag präglas av en vilja att se möjligheter, välkomna utmaningar och ha individen i fokus. Allt i syfte att erbjuda det bästa till våra kunder.