Bemanning

Socionomspecialisterna bemannar och rekryterar erfarna socionomer till såväl privat som offentlig sektor. De socionomer vi arbetar med genomgår en gedigen rekryteringsprocess där vi genomför djupintervjuer, testar och säkerställer skrivförmåga och kunskaper inom aktuell lagstiftning och dokumentation. Vidare inhämtas alltid utdrag ur belastningsregistret samt minst två referenser.

Socionomspecialisterna får många förfrågningar om olika bemanningsuppdrag, även inom andra områden än socialt arbete. Detta innebär att vi även kan erbjuda uppdrag till specialpedagoger, lärare och sjuksköterskor. Hör gärna av dig till oss med din förfrågan kring bemanning och rekrytering.